TalTechi keelte ja kommunikatsiooni keskus kutsub keeli õppima!

TalTechi keelte ja kommunikatsiooni keskuse keeleõppe eesmärk on võimaldada õppijatel (üliõpilastel, personalil ning teistel huvilistel) omandada teadmised ja oskused suuliseks ja kirjalikuks suhtluseks, mis võimaldaks neil olla kursis oma eriala arengutega ning  tegutseda edukalt rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheliselt tunnustatud praktika alusel toimub keeleõpe tasemegruppides (vt Euroopa keeleõppe raamdokument CEFR, CEFR Enesehindamisskaala).

2019/2020 pakub keskus mitmeid võimalusi õppida keeli õppija keeleoskusele vastavas tasemegrupis:

  • eesti keel (B2-C2)  eesti keele baasil, A1-A2 inglise keele baasil
  • inglise keel (B1-C2) eesti keele ja inglise keele baasil
  • saksa keel (A1-C2) eesti keele baasil või inglise keele baasil
  • hispaania keel (A1-A2) eesti keele ja inglise keele baasil
  • vene keel (A1-B2) eesti keele baasil või inglise keele baasil


2019/2020 sügissemestri valikainete loetelu

Õppekavadesse mittekuuluvad õppeained

Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete tasuta õpetamine 

Avatud Ülikooli hinnakiri

HLI0062 Inglie keele grammatika e-kursus
(Registreerimine)


Keeleõppe huvilised peaksid kindlasti osalema valitud aine esimeses tunnis. Tundide toimumise ajad on nähtavad TalTech tunniplaanis. 

Esimeses tunnis saadud soovituste alusel tuleks aine seejärel ÕIS või Avatud ülikooli kaudu deklareerida vastava taseme keeleõpet läbiviiva õppejõu nimele. Keeleõppe tasemegrupid moodustatakse esimeses tunnis kogutud andmete (sh osalejate arv ja keeleoskuse tase) põhjal, seetõttu on kõikide huviliste osalemine väga vajalik.

 
Kontakt:

Kärt Rummel
Keelte ja kommunikatsiooni keskuse juhataja
Vanemlektor, PhD
Ruum SOC-464
Tel 620 2700
kart dot rummel at taltech dot ee

Aia Bondarenko
Juhiabi
Ruum SOC-463
Tel 620 2701
aia dot bondarenko at taltech dot ee