Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Ehitusinseneri kutsestandardipõhine täienduskoolitus I moodul Konstruktsioonid (VENE KEELES) (27.09.2018-04.10.2018)

Kursusele on oodatud ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitusjärelevalvet teostavad spetsialistid. Vaata lähemalt

Mäeinseneride, -tehnikute ja projekteerijate täiendkoolitus (28.09.2018)

Kursusele on oodatud mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialadel töötavad insenerid/spetsialistid, kes soovivad omandada mäendusvaldkonna baasteadmisi ning värskendada olemasolevaid vastavalt valdkonna kutsestandarditele. Vaata lähemalt

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus (03.10.-31.05.2019)

Kursusele on oodatud kõik, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad). Vaata lähemalt

Ventilatsioonitööd (Ehitusjuht 6) (10.10.-26.10.2018)

Kursusele on oodatud ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade - ventilatsioonisüsteemide ehitamine - juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele. Vaata lähemalt