Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

IT-riskide juhtimise koolitus (04.06.2019)

UUS KURSUS! Koolituse läbinu on võimeline kindlustama mitteaktsepteeritavate riskide maandamise info- ja sidesüsteemides, arvestades turvalisuse nõuetega süsteemide disainimisel ning kogu nende elutsükli vältel. Vaata lähemalt

Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil (23.-24.05.2019)

UUS KURSUS! Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

Autodesk Civil3D – teede projekteerija praktiline töövahend (21.-24.05.2019)

UUS KURSUS! Koolitus on mõeldud inseneridele, teede projekteerijatele, kes soovivad omandada ja täiendada projekteerimisoskusi Autodesk Civil 3D tarkvaras. Vaata lähemalt

Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele (16.-17.05.2019)

Kursus on mõeldud Exceli põhjalikumatele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Vaata lähemalt

Andmeauditi läbiviimine (18.04.2019)

UUS KURSUS! Koolituse eesmärk on õpetada andmeauditi läbiviimise põhimõtteid ja kontrollküsimustiku koostamist vastavusauditi läbiviimiseks. Vaata lähemalt

Mida toob kaasa uus isikuandmete kaitse seadus? (16.04.2019)

UUS KURSUS! Koolitus on suunatud neile, kes tegelevad isikuandmete ja/või andmekaitse korraldamisega asutuses/ettevõttes ja mõeldud jätkukoolitusena neile, kes on läbimas või ka juba läbinud andmekaitsespetsialisti esmase koolituse. Vaata lähemalt

DigiTarkuse e-kursus 

UUS KURSUS! Kursuse eesmärk on omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule. Vaata lähemalt